Share |

Valtuustoaloitteet 2021 - 2025

Valtuustoite meluhaitat

Valtuustoaloite yksityistieavustukset

Valtuustoaloite Savusilta

Valtuustoaloite: Leikkikentät

VALTUUSTOALOITE joukkoliikenteen järjestämistapojen kustannusvertailusta

Valtuustoaloite: Aloite työhyvinvoinnin ja kaupungin työnantajaimagon parantamisesta

Valltuustoaloite:sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Valtuustoaloite_Jarjestojen_toimintaedellytysten_varmistaminen_sote-uudistuksen_toimeenpanovaiheessa_070222.docx

VALTUUSTOALOITE Kevyenliikenteenväyliä ja kiertoliittymä

VALTUUSTOALOITE VÄLIRAHOITUSMALLI HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI

Valtuustoaloitteet 2017 - 2021

Valtuustoaloite: Kunnioittaen keskusteleva Ylöjärvi

Valtuustoaloite: Kevyenliikenteenväyläsuunnitelma välille Uusi Kuruntie/Kuruntien risteys

Valtuustoaloite liittymisestä kansalliseen suolistosyövän seulontaohjelmaan

Toimenpiteet säästöjen saamiseksi kaupungin valaistuskustannuksissa nopeasti

Valtuustoaloite latukone

Valtuustoaloite liikkuva hammashoito

Valtuustoaloite moottorisahatapahtuma

Valtuustoaloite matkailumarkkinointi

Valtuustoaloite koronakäytäntö

Valtuustoaloite asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen

Valtuustoaloite kokouskutsu varajäsen

Valtuustoaloite: Ylöjärven nuorisovaltuustolle suora aloiteoikeus kaupunginvaltuustoon

Valtuustoaloite:Yleishyödyllisten yhdistysten ylläpitämien kiinteistöjen vapauttaminen kiinteistöverosta

Valtuustoaloite:
Ylöjärven kaupungin ruokaloissa on ilmoitettava myös lihajalosteiden alkuperämaa

Valtuustoaloite Takamaan ja Metsäkylän yhdystiestä kehätieajatteluun

Valtuustoaloite valaistuksen palauttamiseksi kunnan hoitoon

VALTUUSTOALOITE MAKSUTTOMIEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI 11-19 VUOTIAILLE NUORILLE YLÖJÄRVELLÄ

Suunnitelmallisuutta lahjoitusvarojen käyttöön

Valtuustoaloite kantatilaperiaatteen poikkileikkausvuoden kohtuullistamisesta

Aloite varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen eheyttämisohjelmaksi

Aloite rakentamisen helpottamisesta

Aloite rakennusluvasta

Aloite koulujen pyöräparkit

Chat osaksi työterveyspalveluiden valikoimaa

Valtuustoaloite Räikän hiihtoladun pidentämiseksi

Valtuustoaloite ensimmäisen vuosiluokan oppikirjahankointoihin

Aloite osoitejärjestelmän tarkastamisesta

Aloite vesimittarin koon mukaisesta liittymismaksusta

Kaava-alueiden ulkopuolisten taajamien vesihuollosta

2013-2016

Valtuustoaloite kaupungin edustuksista

Ryhmäpuheenvuoro talousarvio vuodelle 2015

Kysymys kyselytunti; siirtoviemäreiden kustannuslaskenta

Valtuustoaloite tiedonsaanti 

Valtuustoaloite Takamaan vesihuollon runkolinja ja Suojatie Kurun Virastotielle

Valtuustoaloite omaishoidosta

Valtuustoaloite, valtuuston kokoukset

Valtuustoaloite musiikkiluokka

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteelliset muutokset

Valtuustoaloite päiväkotien piha-alueista

 

Valtuustoaloitteet 2008-2012

Valtuustoaloite päivähoitomaksujen hyvittämisestä kesäkuukausina 

Valtuustoaloite musiikkiopiston tilatarpeiden huomioimisen puolesta

Valtuustoaloite Energiajuomasta

Valtuustoaloite peruspalveluiden saamiseksi suomenkielellä

 Valtuustoaloite Ylöjärven koulutuskeskuksen liikenneyhteyksistä

 Valtuustoaloite maakauppojen neuvottelukäytännön selkeyttämiseksi

 Valtuustoaloite Veittijärvi - Asuntila koulutilatarpeen ratkaisemiseksi

 Valtuustoaloite kesätyöpaikkojen hakuperiaatteista

Valtuustoaloite päivähoidon tilatarpeiden tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi

 Valtuustoaloite Venäjä valinnaiseksi oppiaineeksi

Valtuustoaloite Ylöjärven kaupungin soutuvenepaikkojen lisäämiseksi

Valtuustoaloite asemantiellä sijaitsevan rautatien puunkuormauspaikan siirtämisestä

VALTUUSTOALOITE YLÖJÄRVI-LISÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA

VALTUUSTOALOITE KOULUPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA

VALTUUSTOALOITE KANSALAISOPISTOTOIMINNAN SAAMISESTA