Share |

Valtuustoaloitteet 2017 - 2018

Aloite rakentamisen helpottamisesta

Aloite rakennusluvasta

Aloite koulujen pyöräparkit

Chat osaksi työterveyspalveluiden valikoimaa

Valtuustoaloite Räikän hiihtoladun pidentämiseksi

Valtuustoaloite ensimmäisen vuosiluokan oppikirjahankointoihin

Aloite osoitejärjestelmän tarkastamisesta

Aloite vesimittarin koon mukaisesta liittymismaksusta

Kaava-alueiden ulkopuolisten taajamien vesihuollosta

2013-2016

Valtuustoaloite kaupungin edustuksista

Ryhmäpuheenvuoro talousarvio vuodelle 2015

Kysymys kyselytunti; siirtoviemäreiden kustannuslaskenta

Valtuustoaloite tiedonsaanti 

Valtuustoaloite Takamaan vesihuollon runkolinja ja Suojatie Kurun Virastotielle

Valtuustoaloite omaishoidosta

Valtuustoaloite, valtuuston kokoukset

Valtuustoaloite musiikkiluokka

Valtuustoaloite kouluverkon rakenteelliset muutokset

Valtuustoaloite päiväkotien piha-alueista

 

Valtuustoaloitteet 2008-2012

Valtuustoaloite päivähoitomaksujen hyvittämisestä kesäkuukausina 

Valtuustoaloite musiikkiopiston tilatarpeiden huomioimisen puolesta

Valtuustoaloite Energiajuomasta

Valtuustoaloite peruspalveluiden saamiseksi suomenkielellä

 Valtuustoaloite Ylöjärven koulutuskeskuksen liikenneyhteyksistä

 Valtuustoaloite maakauppojen neuvottelukäytännön selkeyttämiseksi

 Valtuustoaloite Veittijärvi - Asuntila koulutilatarpeen ratkaisemiseksi

 Valtuustoaloite kesätyöpaikkojen hakuperiaatteista

Valtuustoaloite päivähoidon tilatarpeiden tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi

 Valtuustoaloite Venäjä valinnaiseksi oppiaineeksi

Valtuustoaloite Ylöjärven kaupungin soutuvenepaikkojen lisäämiseksi

Valtuustoaloite asemantiellä sijaitsevan rautatien puunkuormauspaikan siirtämisestä

VALTUUSTOALOITE YLÖJÄRVI-LISÄN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA

VALTUUSTOALOITE KOULUPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA

VALTUUSTOALOITE KANSALAISOPISTOTOIMINNAN SAAMISESTA